zadanie projektowe    adaptacja poddasza na mieszkanie, ul. Kujota-Rybaki, Toruń

projekt                      2006 r.       

web design - jash.pl

Abakus na Facebook